Download pagina Voor de aanvraag tot verzekeringstegemoetkoming dient u uw (huis)arts een voorschrift te laten invullen. Op basis van dit voorschrift kan Orthoservice aan huis u begeleiden in welke hulp precies nodig is, en u nodige info meegeven. Dit doen wij in samenwerking met onze erkend orthopedist / bandagist. We volgen hiervoor de gereglementeerde bepalingen. Hieronder kan u het voorschrift downloaden dat nodig is voor de aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel zoals een rollator, rolstoel of elektronische scootmobiel al dan niet in combinatie met een aangepast kussen ter preventie van doorligwonden of decubitus. Om het voorschrift te kunnen openen moet u gebruik maken van een Pdf programma zoals bv. het gratis programma Adobe Acrobat Reader. De aanvraag voor een mobiliteitshulpmiddel in België verloopt via een procedure die specifiek is voor elk type van hulpmiddelen en individueel verschilt per patiëntensituatie. Uiteraard begeleiden we je hierin om je de juiste hulp te kunnen bieden. Hier kan je alvast het stappenplan bekijken dat wordt doorlopen bij de aanvraag. Vanaf 01/01/2019 zijn de mobiliteitshulpmiddelen in België geregionaliseerd Voor Vlaanderen zijn er nieuwe voorschriften voor mobiliteitshulpmiddelen en zal de aanvraag niet meer door het ziekenfonds, maar door de Zorgkas van de gebruiker behandeld worden. Wij bij Orthoservice aan huis zullen zoals steeds de administratieve afhandeling van deze zorgvraag op ons nemen, waardoor onze patiënten in de praktijk weinig tot niets merken van deze wijzigingen. Met het medisch voorschrift (vroeger bijlage 19) schrijft een arts een mobiliteitshulpmiddel voor aan een gebruiker. De gebruiker kan dit ingevulde voorschrift bezorgen aan ons, Orthoservice aan huis (via onze verstrekker), voor de aanvraag/aflevering van het mobiliteitshulpmiddel. Zoals steeds kan u met ons een afspraak maken om de mogelijkheden bij u thuis te bespreken. Voor de aanvraag van bepaalde mobiliteitshulpmiddelen is een rolstoeladviesrapport (RAR) (vroeger bijlage 19 bis) nodig. Een Rolstoel Advies Team (RAT) of een gespecialiseerd multidisciplinair team (MDT) voor snel degeneratieve aandoeningen vult dit rolstoeladviesrapport in. De gebruiker kan dit ingevulde voorschrift daarna bezorgen aan ons team voor de aanvraag/aflevering van het mobiliteitshulpmiddel. Zoals steeds kan u met ons een afspraak maken om de mogelijkheden bij u thuis te bespreken. Indien u vragen hebt of meer inlichtingen wenst, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Voorschrift Arts Voorschrift Arts Contact en Info Contact en Info Stappenplan Aanvraag Stappenplan Aanvraag
Orthoservice aan huis